4 CSS = kaskádové styly


Nacházíš se zde: rozcestník kroužku1. Úvodní lekce1. lekce - Teorie klient a server2. lekce - Úvod do vývoje webových aplikací3. lekce - XHTML (XHTML tahák)4. lekce - CSS = kaskádové styly


4. XHTML a CSS

4.1 Opakování z minula

4.2 Základy kaskádových stylů

4.2.1 Proč CSS?

4.2.2 Možnosti zápisu

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="soubor.css" />

4.3.3 Definování vlastností základních prvků XHTML

h1 {color: red;}

4.3.4 Definování vlastností vkládáním do XHTML

<h1 style="color: red;">Nadpis<h1>

4.3.5 Jak se definují parametry?

color: rgb(67, 48, 128);

color: #FFFFFF;

4.4 Úprava textu pomvocí CSS

4.4.1 Barva textu

h1 { color: red; }

Toto je červený text

4.4.2 Písmo (font)

body { font-family: Georgia, Verdana; }

Georgia

Comic sans MS

4.4.3 Velikost písma

p { font-size: 16px; }

25px písmo

20px písmo

4.4.4 Tlusté písmo

p { font-weight: bold; }

p { font-weight: 200; }

Bold

4.4.5 Kurzíva

p { font-style: italic; }

Kurzíva

4.4.6 Podtržený text

p { text-decoration: underline; }

Podtrženo

4.4.7 Zarovnání textu

p { text-align: center; }

Napravo

Doprostřed

Nalevo

Normální odstavec:

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer wisi justo urna semper est. Semper orci eget dictum Nulla Vestibulum ac Quisque lobortis tortor id. Fringilla tempus enim auctor ac lorem eget mattis nulla tellus magna. Elit congue dignissim vel laoreet pretium cursus et Sed tellus ligula. Semper Morbi orci adipiscing velit pellentesque eget Nam vitae tempor gravida. Curabitur.

Zarovnáno do bloku:

Est egestas Vestibulum id metus vitae Aliquam risus tincidunt suscipit rutrum. Fames velit a quam leo Vestibulum Integer mauris Proin Vivamus Maecenas. Et pede nunc vitae interdum sociis est eu Suspendisse et mi. Vestibulum quam amet feugiat tincidunt gravida arcu ligula pretium ut Sed. Montes eros enim netus leo mollis felis tincidunt sed.

4.5 Stylování odkazů

Pro stylování odkazů je zaveden speciální způsob odlišení odkazů, protože odkaz může být:

4.5.1 Nenavšívený odkaz

Ten se značí normálně jako klasická značka:

a {
 color:blue;
}

4.5.2 Navšívený odkaz

Značí je dodatek :visited k názvu značku (a), tedy takto (přičemž nedefinované vlastnosti dědí od definice nenavštíveného odkazu):

a:visited {
    color:red;
}

4.5.2 Aktivní odkaz (nad kterým je kurzor myši)

Značí je dodatek :hover k názvu značku (a), tedy takto (přičemž nedefinované vlastnosti dědí od definice nenavštíveného odkazu):

a:hover {
    background-color:blue;
    color:white;
}

4.6 Seznam všech důležitých vlastností

Seznam všech důležitých vlastností nalezneš na http://www.jakpsatweb.cz/css/css-vlastnosti-hodnoty-prehled.html.

4.7 Validátor CSS

Máš chuť na další lekci?