12 PHP - úvod do programování na serveru


Nacházíš se zde: rozcestník kroužku1. Úvodní lekce1. lekce - Teorie klient a server2. lekce - Úvod do vývoje webových aplikací3. lekce - XHTML (XHTML tahák)4. lekce - CSS = kaskádové styly5. lekce - CSS + Třídy6. lekce - CSS a DIVy7. lekce - Publikování stránek8. lekce - Tvorba grafiky9. lekce - Rozřezání a nakódování grafického návrhu10. lekce - Javascript - programování na klientu11. lekce - Javascript - programování na klientu - pokračování12. lekce - PHP - programování na serveru


12 PHP - úvod do programování na serveru

12.1 Opakování

12.2 Programování na serveru

Co to je server jsme si už řekli dříve. Pokud děláme stránky pouze v xHTML, jsou stránky vždy stejné, nemáme tedy možnost zajistit nějakou lepší interaktivitu s uživatelem (např. jeho přihlášení, popř. zadání nějakých dat).

12.3 PHP: Hypertext Preprocessor (tzv. rekurzivní zkratka)

Jedná se o programovací jazyk, na jeho výstupu (tzn. generuje) stránku v xHTML. Jedná se o tzv. skriptovací jazyk – jednotlivé soubory napsané v PHP (s příponou *.php) jsou nazývany skripty – takové skripty jsou překládány PHP překladačem za běhu a to vždy při každém požadavku – tzn. pokaždé, když je do adresní řádky prohlížeče napsána adresa tohoto konrétního PHP skriptu. Viz http://cs.wikipedia.org/…%C3%AD_jazyk a http://cs.wikipedia.org/wiki/PHP.

12.3 Instalace serveru pro zkoušení programování v PHP

Dokud jsme psali stránky xHTML, tedy statické, bylo možné si provedené změny okamžitě zobrazit v libovolném prohlížeči. S PHP je to jiné. Vzhledem k tomu, že se jedná o program, který je nutné ze zdrojového kódu (tedy toho souboru, který mi napíšeme a který bude mít příponu *.php) přeložit a provést.

Až stránky a skripty uděláme, lze je samozřejmě nahrát přes FTP na nějaký webový server (jak si jej zřídit, jsme si už také říkali – http://krouzek.jmx.cz/…ikovani.html), poté, je tento skript (pokud to server podporuje) vždy přeložen a ke klientovi (uživateli s prohlížečem) se dostane pouze výsledné xHTML((eXtended HyperText Language), tedy nikoli PHP kód – ten je vždy skryt a je možné jej zobrazit pouze s přihl. údaji na FTP – ty má většinou pouze tvůrce stránek, takže jsou PHP zdrojové kódy „v bězpečí“.

Pokud si budeme ale doma hrát s PHP a zkoušet v něm něco programovat, bylo by nutné, vždy po každé změně soubor s příponou *.php nahrát přes FTP na server, což je pracné, zdlouhavé a mnoho bychom toho nestihli, uděláme to tedy tak, že si na svůj počítač nainstalujeme nějaký server i s překladačem PHP, ten bude pouze zkušební, a nebude možné jej otevřít jinak, než právě z toho počítače, kde je nainstalován – použijeme např. Vertrigo Server – http://vertrigo.sourceforge.net/ nebo WAMP – http://www.wampserver.com/en/. Instalace probíhá vždy tak, že si stáhneme požadovaný soubor, otevřeme jej a „odklikáme“ instalaci – vše můžeme nechat tak, jak to je ve výchozím nastavení.

Poté veškeré soubory, které budeme chtít nahrát na tento náš nainstalovaný server, nahrajeme vždy do adresáře c:\Program File\VertrigoServ\www, či do c:\Program File\Wamp\www – či podobné složky – podle konkrétní instalace, tato složky odpovídá adrese http://localhost – pokud tedy zadáte adresu např. http://localhost/ahoj.php, spustí se a přeloží soubor ahoj.php, který je ve složce c:\Program File\VertrigoServ\www. V této složce je možné vytvářet i další složky…

12.4 Základní příklad v PHP

V PHP je překládána vždy pouze ta část souboru, která je mezi značkami <?php a ?>. Těchto částí může být i více, k jejich přeložení dojde pouze v případě, že je soubor s příponou *.php.

12.4.1 Příklad „Ahoj světe“

<?php
   echo "<strong>Ahoj, světe!</strong>";
?>

Tento příklad vykreslí Ahoj, světe!, tedy tučný text. Pokud bychom chtěli odřádkovat uživateli na obrazovku, je nutné mezi uvozovky za příkaz echo dát tag <br />, pokud bychom chtěli odřádkovat v zdrojovém kódu – musíme vložit \n – tato sekvence znaků se nezobrazí, ale odřádkuje vypsaný text v zdrojovém kódu (nikoli uživateli na obrazovce, to je nutné pomocí tagu <br />).

12.5 Dál?

Příště si začneme povídat o programování, o základní programovací logice a tak dále.

Máš chuť na další lekci?